DE LAWINE AAN GENEZING IN KENIA

DE LAWINE AAN GENEZING IN KENIA

Geliefde mensen, het volk Kenia heeft de late heerlijkheid uit Haggai 2:10. Zij brengen namelijk 2 Kronieken 7:14 in de praktijk, sinds ca. 20 jaar. Kenia is ons voorbeeld, dat wij nu met haastige spoed kunnen gaan volgen. De Bediening…