OPWEKKING IN INDIA!
Hier zien we slechts enkele van de geweldige genezingen in beeld van de recente Genezingsdiensten in India. De Heer heeft er een machtig opwekkingsvuur ontstoken. Aan de voet van deze opwekking staat een oprechte berouw door het priesterschap in het land. Tijdens de Conferentie sprak de Geest van God dan ook over vervanging van de preekstoel, dat correctie – of beter: herstel – van de prediking en de prediker inhoudt. Niemand hoeft achter te blijven als we bereid zijn om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer.

Zoals altijd in deze Bediening van de Heer worden de zieken vooraf door artsen gezien en onderzocht. Heeft er genezing plaatsgevonden dankzij het wonderwerkende bloed van Jezus Christus, dan komen diezelfde artsen in touw om de genezing medisch te bevestigen. Dit gebeurt ter plekke, en de geliefde mensen gaan zelf altijd terug naar hun eigen arts, om ook daar de bevestiging te krijgen van hun genezing. Jaren nadien volgen de artsen deze mensen nog, om na te gaan of ze nog altijd genezen zijn. Er komt voor, tijdens en na deze Diensten geen cent aan te pas, uiteraard!, want Jezus heeft de prijs al geheel betaald aan het kruis.

Link naar 1 van de Voorgangersconferenties.

2 Kronieken 7:14
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

Hebreeën 12:14
Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.