Golgotha groet & zegen!

Hartelijk welkom bij de Bediening van Bekering & Heiligheid.

Deze bediening wordt aangevoerd door de profeet van de Heer, dr. David Owuor.
De HEERE JEZUS zond ons Zijn grootste profeet, verkondigd in het boek Maleachi 4:5-6, om de kerk van CHRISTUS het beloofde herstel te brengen voor de opname van de heiligen. Wij zien de historische zalving die De HEERE op Zijn dienaar heeft gelegd wereldwijd op grootse wijze werkzaam. 

Het lichaam van CHRISTUS is geschokt. Wij spreken van een hele nieuwe beweging in het kerkenlandschap. Het Bloed en het Kruis van JEZUS zijn door de Profeet van De HEER weer teruggebracht in het huis van De HEER. Dit betekent dat de boodschap van  bekering, dat is oprecht berouw – schuldbelijdenis – en totale afkeer van de zonden, teruggebracht is in de kerk.
Dit is het ware Evangelie van JEZUS CHRISTUS. 

Wij geloven dat de tekenen van de laatste dagen voor de komst van De MESSIAS duidelijk zijn. De weg naar onze gereedheid op die dag is dus die van oprechte bekering die leidt tot heiligheid. In Hebreeën 12:14 waarschuwt De HEER ons in ZIJN erbarmen, dat zonder heiligheid niemand HEM zal zien. Aan deze maatstaf helpt De HEILIGE GEEST ons te voldoen.

Voor gesprek, gebed, doop, Bijbelstudie en diensten kunt u 24 uur per dag bij ons terecht.

Onze visie

De Messias, de Heere Jezus, komt om Zijn bruid op te nemen.

Onze missie

De bruid van Christus gereed maken voor de komst van de Messias.

want de bruiloft van het Lam is gekomen
en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
Openbaring 19:7b