Israël / יִשְׂרָאֵל / Yisra'el

PROFEET DR. OWUOR in ISRAËL

Israël is speciaal.

Ze is uniek voor zowel de kerk als dr. Owuor. Zijn bediening begon ooit in Israël, toen de Heer hem daar riep als Zijn eindtijd profeet. Hij werd naar de heidenvolken gezonden en zou uiteindelijk in Israël eindigen.

Door de verrichtingen die wij de inmiddels 20 jaar in zijn bediening zien, is er inderdaad geen twijfel over mogelijk dat de Heer hem heeft geroepen.

De grootste nadruk in zijn bediening heeft altijd gelegen op oprechte bekering, totale afkeer van de zonde en terugkeren naar de heiligheid van de God van Israël als enige juiste voorbereiding op de komst van de Messias.

Deze pagina gaat over zijn bediening voor en in Israël. Kijkend naar de profetische tijdlijn van God in de Bijbel beseffen we dat de opname van de kerk heel nabij is.

PROFETIE EN OVERIGE INFORMATIE OVER ISRAËL GEGEVEN DOOR PROFEET Dr. Owuor

ANSICHTKAARTEN VAN ISRAËL

Een paar inkijkjes van Israël met een grote Bijbels geschiedenis. Deze foto’s helpen om een voorstelling te maken van hoe het was en is wanneer u de Bijbel leest.

/