Profeet dr. Edward David Owuor was een succesvol wetenschappelijk onderzoekspecialist toen De HEERE Hem riep. Hij studeerde in Israël aan de Universiteit van Haifa, op de berg Karmel. Later zou duidelijk worden dat dit de Hand van De HEER was. Ook in Giessen in Duitsland heeft Hij gestudeerd. Daarna werkte Hij in de Verenigde Staten als professor en onderzoekspecialist op het gebied van kanker en chemotherapie. Onder anderen aan het Kanker Instituut in New Jersey. Hij had zich serieus toegewijd aan dit werk. Vervolgens kwam hij te werken bij het Civiel Medisch Instituut voor de Luchtvaart. Hier onderzocht Hij het effect van medicijnen wanneer met hoog in de lucht is. 

Al langer werd Hij op grootste wijze door De HEER geroepen, totdat de Man van GOD gehoor gaf en terugkeerde naar Kenia. Daar begon Hij als een ‘einzelganger’ het ware Evangelie te brengen én vanaf 2005 het land te waarschuwen voor het verschrikkelijke bloedbad dat Kenia te wachten stond als men zich niet zou bekeren. Op 31 december 2007 / januari 2008 werd deze profetie vreeswekkend vervuld. Verder begon de Man van GOD in Kenia berouwsamenkomsten te leiden, en al in 2005 openbaarde De HEER Hem als ZIJN beloofde grootste Profeet Elia. Het is ontzagwekkend hoe De HEER Hem keer op keer bleef en blijft openbaren. En zowel de immense stroom van zielenoogst die de Man van GOD (h)erkent en die gereed gemaakt wil worden voor de komst van De MESSIAS als de lawine aan genezingen zijn onuitwisbaar indrukwekkend.

De immense stroom aan vervulling van profetie is even zo verbijsterend en vreeswekkend. Het Coronavirus is inmiddels één van Zijn meest beruchte vervulde profetieën. Dit werd op 1 december 2015 geprofeteerd. Deze rampen zijn het gevolg van onze ongehoorzaamheid aan de oproep van De HEER, tot berouw en inkeer, en ze zijn een vervulling van Mattheus 24:7. De HEER roept de volken op tot bekering, voordat De MESSIAS ZIJN rechtvaardige Bruid komt halen. In de onderstaande presentatie ziet u een kort overzicht van de bediening van de grootste Profeet van De HEER.

‘Schrik & Vrees. De ontzagwekkende pilaar van de zuivere witte Wolk van GOD straalde vanuit de Hemel en zetelt
op de grootste Profeet van De HEER & loopt met Hem mee, waar Hij ook gaat.’

Kort overzicht van de Bediening

De Verborgen Kant Van De Profeet