BEVRIJDINGSGEBED

HEERE JEZUS, ik ben een zondaar en ik belijd al mijn zonden.
Was alstublieft mijn zonden weg met het Kostbaar Bloed van JEZUS.
Vandaag keer ik mij af van alle zonden, en vandaag ontvang ik U in mijn hart als mijn Heer en Redder.
Alstublieft, schrijf mijn naam in het levensboek van het Lam en stuur mij alstublieft de HEILIGE GEEST om mij te helpen leven in heiligheid.
En vestig Uw Woord in mijn hart, en bescherm mijn hart.

In de Grote Naam van JEZUS ben ik vandaag wedergeboren. Amen.

BEVRIJDINGSGEBED AUDIO'S. HERHAAL DIT GEBED OM JEZUS AAN TE NEMEN IN UW LEVEN.