Het ziektebeeld
De 20-jarige Niina Valjanen had bloedvergiftiging opgelopen ten gevolge van drugsgebruik. Ze had daarbij in het ziekenhuis nog een infectie opgelopen, staphylococcus, en een ontsteking in de heupen. De ontstekingswaarde had een gevaarlijke hoogte van 300 bereikt, in het Malmi Ziekenhuis. Niina kon niet lopen of ook maar haar voeten optillen. Om in haar bed te komen moest iemand haar helpen. Ze werd naar het Haartman Ziekenhuis overgebracht, en daarna naar het Meilahti Ziekenhuis in Helsinki. De arts constateerde dat ze tenminste 6 weken in het ziekenhuis moest verblijven, en daarna met behulp van fysiotherapie opnieuw zou moeten leren lopen. Op 20 april 2019 had Niina een rolstoel gekregen.

Luisteren naar de Genezingsdienst
Op zaterdag 27 april 2019 nodigden de mensen van de Gemeente Bekering & Heiligheid in Finland de zieken aan het uitnodigen voor deelname aan de super wereldwijde online Genezingsdienst verzorgd door de profeet van de Heer op zondag 28 april 2019. En daarbij bezochten zij ook het Meilahti Ziekenhuis in Helsinki. Zij ontmoetten daar Niina in haar rolstoel en baden met haar en gaven haar de uitnodiging. Niina was heel blij met de uitnodiging en zei dat ze de volgende dag graag zou luisteren. En op zondag 28 april luisterde zij naar Jezus Is HEER Radio (www.jesusislordradio.info). Niina zei dat het haar vooral raakte toen ze hoorde dat kleine kinderen waren gaan lopen, en dat ze versteld stond van Gods grootheid. 

De wonderbare genezing
Niina sloot haar ogen en luisterde en stelde zich open. En plotseling van het ene op het andere moment voelde Niina zich sterk en besloot te proberen op te staan. EN ZE STOND OP UIT HAAR ROLLSTOEL EN LIEP! Ze beschrijft hoe ze lachte en huilde tegelijk. Ze liep door de gang van het ziekenhuis en zelfs naar buiten. Niina had ook een katheter voor de urine, maar ze voelde aandrang om gewoon naar het toilet te gaan. Plots besefte dat ze geen pijn meer had. De pijnstillers heeft ze niet meer nodig. Niina had angst om alleen te slapen, maar ook deze heeft HIJ weggenomen. Ze kan nu haar voeten en benen optillen en lange afstanden lopen. De ontstekingswaarde is gedaald van 300 naar 50! De arts is zeer geschrokken van deze plotselinge genezing. Drie familieleden van Niina hebben inmiddels de Heere Jezus aangenomen als hun Heer en redder.

Leave a Reply