Tijdens gebeden als deze ontvangen overal ter wereld luisteraars simultaan hun genezing.
Er is niet eerder een tijd geweest als deze! Dit is de beste wijn die de Heere Jezus zou schenken – Johannes 2. De late heerlijkheid, de late regen, die zou komen om de harten van de mensen tot bekering te brengen.

Haggaï 2:10
De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.

Mattheüs 17:11
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.

Leave a Reply