De zon klapt!

Als wij in Gods Woord het boek Lukas 21 lezen en naar de schokkende manifestaties in de bediening van de grootste Profeten van De HEER kijken, dan beginnen wij nu te beseffen in welke tijd wij zijn aangekomen. Want waarlijk, de zon klapt! Niet bij één gelegenheid, maar veelvuldig. En alleen wanneer de Dienaren van De HEER aanwezig zijn. Wanneer dan het grootste object in het zonnestelsel klapt bij Hun aanwezigheid, wie zijn wij dan om niet naar Hen te luisteren?

Lukas 21
25. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Leave a Reply

Your email address will not be published.