Ik heb het gezegd. Want, de Messias kwam, Hij werd aan het kruis gemarteld, en daardoor leed het hart van de Vader zo enorm. Hij werd zoveel erger gemarteld dan een hond. Zoveel mishandeling. De Zoon van de levende God Zelf. En sinds Hij het werk voltooid had, sindsdien tot nu toe, wacht de hemel. Waar is de vrucht van het Kruis? Waar is deze?Want kijken we nu, vanuit de hemel naar de kerk, dan moet je bijna denken dat de duivel sterker is dan de Heer. De mensen van de wereld die naar mij kijken: ik zeg u dat als we naar de kerk kijken, dan heb je bijna het gevoel dat de duivel groter is dan God. Bijna heb je het gevoel dat de kerk in Europa, zegt Hij, dat het eerste Golgotha niet voldoende was om Europa te redden, om een heel Continent te redden, dat deze niet genoeg kracht zou hebben. Kijken we naar de levens van de christenen in Europa, dan voel je dat men zegt dat Jezus naar het Kruis terug moet, dat het eerste Golgotha niet genoeg is. Oh, begrijpt u?

Leave a Reply