´Amen, nog eens gezegende mensen, doorgaand in dit krachtige gesprek. De profetie van De HEER die is vervuld, en het visioen van De HEER die Mij de kerk toont die eindelijk het Koninkrijk van GOD de Almachtige binnentreedt. De grote finale van de kerk, het uiteindelijke binnentreden van de kerk het eeuwige verheerlijkte Koninkrijk van JEHOVA in. Het langst verwachte moment in de geschiedenis van de hele schepping, in de geschiedenis van de Hemel en ook in de geschiedenis van het Universum, en van de aarde. En dus, nog eens, de profetie op 1 november het jaar 2006 gegeven, toen De HEER kwam en Mij de Hemel mee naar binnen nam en Mij toonde wat er stond te gebeuren op de aarde en in de Hemel, en Mij toonde wat op het punt staat te gebeuren met de kerk waarvoor HIJ gestorven is aan het Kruis op Golgotha, waarvoor HIJ zo een enorme verschrikkelijke prijs heeft betaald. Een prijs die HIJ met ZIJN EIGEN Bloed heeft betaald.

Lees hele boodschap 02.09.2019