‘Wel, gezegende mensen, de Heere Jehova heeft met mij gesproken. Er komt een grote hongersnood naar de aarde. Er is een grote wereldwijde hongersnood die naar de aarde komt. Een grote hongersnood komt naar de aarde en de Bijbel zegt dat er aardbevingen en hongersnoden zullen zijn in verscheidene plaatsen, als u het boek Mattheüs hoofdstuk 24 vers 7 leest.

Dus vandaag verkondig Ik voor de volken der aarde en voor de Engelen in de Hemel dat de Heere Jehova met mij heeft gesproken en er is een heel grote historische aardbeving die naar de aarde komt. Ik zie dat mensen het zich niet eens kunnen veroorloven om voedsel te kopen. Ook als de prijs verlaagd wordt kunnen zij het zich niet veroorloven. Er is een reusachtige wereldwijde hongersnood die naar de aarde komt. Een grote hongersnood komt naar de aarde. God de Vader, de Heere God, Hij heeft eindelijk met mij gesproken over deze hongersnood die komt. En ik zie dat mensen het moeilijk hebben. Ook zij die verkopen hebben voedsel over in de verkoop. Maar ook als zij de prijs naar beneden brengen kunnen mensen het niet betalen. Dus er komt een grote hongersnood naar de aardbol.

En de Messias komt. Alle landen, alle volken van de aarde moeten berouw tonen over de zonde en tot inkeer komen (bekering), en zich gereed maken voor de komst van de Messias. De Heer heeft een heel belangrijke maatstaf uiteengezet voor deze generatie, en vorige generaties, en komende generaties: Zonder heiligheid zal niemand de Heere zien. Geloof het Evangelie. Neem Jezus aan en wees heilig.

De Messias komt. Dank u.’

Gezegende mensen, de Heer is doorgegaan met spreken over de hongersnood die over de wereld zal komen. Met zekerheid in de verdrukkingstijd die komt en nu zien wij het begin hier al van in de economische crises nu op aarde. Hieronder 1 profetie van de diversen die nog zijn gekomen na 31.08.2021. De Heer wil niet dat iemand deze verschrikking moet doormaken. Openbaring 3:10.

Leave a Reply