22.12.2019 – De wolk van God daalt neer

De aloude Profeet van GOD riep JEHOVA GOD, om uit de Hemel naar beneden te komen, als Hij voor zou gaan in Kisumu, 21-22 december 2019. Hierover profeteerde Hij aan de hele wereld meerdere keren. Op 22 december 2019 was het een heldere zonnige dag, toen plotseling op ontzagwekkende wijze De HEER  in de Wolk van ZIJN fysieke Aanwezigheid aan kwam snellen,  en zetelde op de dak van de tent van ontmoeting, waar de internationale voorgangersconferentie gaande was.  

Sinds het oude testament is dit niet gebeurd, en het is een grote verrassing voor het lichaam van CHRISTUS wereldwijd. De HEER zou in deze dagen de late heerlijkheid brengen, maar hoé, dat wist geen mens. En zie hier!

En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het  volk het kan horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend Exodus 19:9

In de bediening van bekering & heiligheid in Nederland werd dit historische feit publiekelijk gevierd.
De kerk van bekering & heiligheid in Italië
De kerk van bekering & heiligheid in Finland
De bediening van bekering & heiligheid in Duitsland ging ook de straat op
De bediening van bekering & heiligheid in Zuid-Korea
De publiekelijke viering in de Verenigde Staten van Amerika
Ook in België werd dit historische bezoek van De HEER groots gevierd
De bediening van bekering & heiligheid in Brazilië, en overal ter wereld…

Leave a Reply

Your email address will not be published.