‘EN DUS LATEN WIJ MET ONZE KERKDIENST BEGINNEN, ONZE PREEK. EN DAARNA KOMEN WIJ TERUG BIJ DE OPWEKKING. HALLELUHJA. EN DUS, DE VORIGE KEER ZAGEN WIJ DAT WIJ DOORGAAN MET ONZE STUDIE IN HET BOEK OPENBARING 13. EN WIJ ZAGEN HEEL DUIDELIJK DAT ER EEN PROBLEEM WAS MET AANBIDDING. TOEN WIJ OPENBARING 13 LAZEN, WAT DE KERN VAN ONZE STUDIE IS, TOEN ZAGEN WIJ HEEL DUIDELIJK DAT DE ANTICHRIST COMPETITIE VOERT MET JEZUS. HIJ BOOTST JEZUS NA EN WIL JEZUS IMITEREN. EN ONZE STUDIE GAAT VANDAAG  VERDER. NOG EENS, WIJ ZIJN BIJ OPENBARING 13, GEZEGENDE MENSEN. EN IK NODIG U NU UIT OM NAAR OPENBARING 13 TE GAAN. EN HIJ ZEGT HET VOLGENDE, WEER VANAF VERS 1. GEWOON OM UW GEHEUGEN OP FRISSEN. HIJ ZEGT: Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

Afspeellijst Preken in deze serie

Leave a Reply