‘Amen, gezegende mensen. Deze avond wil Ik bij u komen. Het is ongeveer 00:15 uur, Oostafrikaanse tijd. En breng u dit prachtige nieuws, zoals u gehoord hebt, dat de e Woord Explosie, de Woord Explosie die voor Nairobi gepland staat, deze Evangelie Explosie die voor Nairobi gepland stond, die in Nairobi plaats zal vinden, is nu de Mega Grootse Mega Genezingsdienst van De HEER geworden. Dit is de Super Glorieuze Mega Genezingsdienst van De HEER. En dat is waarom de Heer Mij meenam en met Mij naar achter de troonzaal liep, en Hij liet Mij de enorme bloei zien van de bladeren van de eeuwigheid, de bladeren des levens, de bladeren van de Boom des levens.

Leave a Reply