‘De HEER roept op tot landelijke berouw en inkeer, voor alle volken der aarde. Organiseer landelijke berouw en inkeer. Organiseer een landelijke dag van gebed, van bekering, waarbij eerst de hele kerk bijeen komt, en de zonden belijdt. Ga voor het aangezicht van De HEER en zegt: ´Heer, wilt U ons herstellen? Mogen wij Uw instrument zijn om het land te oogsten?´ De HEER doet een duidelijke oproep aan de volken. Dat de kerk zicht zal bekeren, en dat het land dan de zonden zal belijden, nadat de kerk zich bekeerd heeft. Nadat de Kerk zich bekeerd heeft, kan de kerk dan het hele land voor het aangezicht van De HEER brengen, in een landelijk berouw en inkeer, ín CHRISTUS JEZUS. Alleen in de HERE JEZUS. En dan, daarna, zullen zij nu gereed zijn, als ze nu de rechtvaardigheid hooghouden en heiligheid, terwijl zij zich gereed maken voor de komst van De MESSIAS. Ik heb De MESSIAS zien komen.

Leave a Reply