Profetie 20 juni 2018
De twee ontzagwekkende getuigen in de verdrukkingstijd

´Geliefde mensen, na die profetie over de aardbeving die komt, en ook de plaag die de aarde komt plagen. Die de Wereld Gezondheid Organisaties gaat choqueren, die de hele aarde zal choqueren, opdat de volken zich gereed zullen maken.

Wel, het is een doorlopend gesprek geweest, ongeveer 4 dagen geleden tot nu toe, waarin de Heer Mij een serieus gevecht heeft getoond, tussen Deze twee en de vijand; satan en de anti-Christ, en de valse profeet die verschijnt. Het beest wat uit de aarde opkomt, de anti-Christus die opkomt uit de oceaan, de zee. Een titanische strijd. Deze afgelopen 4 dagen heeft de Heer Ze in een zwaar gevecht betrokken. En de aarde schudt. Enkele bergen komen van hum plaats en worden in de Oceaan geworpen. Het is een ernstige situatie. Niemand wil aanwezig zijn. En ze zijn wild. Ze gaan de ene naar de andere plek, duivelaanbidders najagend. De vijand misleidt de wereld. En Zij getuigen en vertellen de wereld dat alleen Jezus Heer is. Alleen Jehova is God de almachtige, waardig aanbeden te worden. Ze doen hetzelfde in Israël, Israël vertellende om de misleiding niet te geloven. Het is al een paar dagen nu een ernstig gesprek met de hemel.

En de Heer liet ook het laatste moment zien, waarin de vijand Hen tenslotte overmeesterd. En dan vernietigd de vijand Hen. Dus het is een openbare dood. Een publieke dood. het wordt een publieke dood, zoals toen hun Heer in het openbaar stierf. Maar ook als zij sterven neemt God Hun geest weg, dus zij kunnen Hun dode lichamen op straat zien. En dan na drie dagen, en een halve dag gaat het leven weer terug naar hun lichamen, dus Zijn staan op en Zij vertrekken.

Het is een gesprek wat doorgaand is geweest, verzegeld, maar nu kan Ik dit delen. Er is een zware strijd, voorbij aan het tijdperk van de kerk. Dus blijft u alstublieft weg. Ga hiervan weg. Maak dat u wegkomt. Ga de veiligheid in van het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van de hemel, en vrede. Als het alcohol is waar u problemen mee heeft, dan kunt u dit afleggen, ten behoeve van de voorspoed. Als het onzedelijkheid is, dan kunt u het afleggen. Wat het ook is, u kunt het afleggen, het zal beter voor u zijn, om de veiligheid van de hemel binnen te gaan.

Want het zal hier ondraaglijk zijn. Ik zie ze ook de aarde schudden. En een paar planeten die vernietigd worden. Het zal groot zijn, heel groot. En dan tenslotte, bedwingt de vijand Hen. En het was zo een tijd, het was niet eenvoudig voor de vijand om Hen te onderwerpen. Het was een moment van schudden. Het Universum schudde. En toen Zij vertrokken. Tenslotte, toen Zij weer opstonden en verdwenen naar de hemel, trof nu wederom een historische aardbeving de aarde.  Zovele duizenden mensen stierven. En op die manier bereiden Zij de weg voor de verheerlijkte komst van de Messias. En Ik zag de Messias komen. Mogen zij die oren hebben zich gereed maken. Shalom´

Leave a Reply