´Wel, gezegende mensen, de HERE JEHOVA sprak met Mij deze afgelopen nacht. HIJ sprak met Mij op zo een immense wijze deze afgelopen nacht over deze opwekking die De HEER initieert, begint, laat exploderen, die in een reusachtige vlam explodeert, vanaf deze plek verder gaand over de aardbol. En in deze tijd explodeert De HEER deze opwekking, ontvlamt deze opwekking, vanuit dit land.

Een heel, heel krachtige opwekking. De opwekking van het Woord, de opwekking van de ziel. En in dit gesprek bracht De HEER Mij naar de bijeenkomst in Thika. HIJ bracht Mij naar de aankomende bijeenkomst in Thika, aanstaande weekeinde, en het gaat een immense, immense, immense bijeenkomst worden. De opwekking van het Woord. Ik weet dat u mensen, de kerk van Christus, het lichaam van Christus, de wonderen gezien heeft. De wonderen van GOD, waaronder de twee Profeten van De HEER die samen voorgaan, een heel, heel historische beweging van GOD de ALMACHTIGE, die de kerk opnieuw verbijsterd heeft, de mensheid heeft verbijsterd en de wijsheid van de mens in de war heeft gestuurd. En het tegelijkertijd voorgaan van de twee Profeten van De HEER; dit is één van de grootste wonderen die deze eeuw, deze generatie heeft gezien. U heeft uw kreupelen zien opstaan en lopen, u heeft de twee zonnen gezien, de twee zonnen in de lucht boven de bijeenkomst. U heeft de heerlijkheid van GOD de VADER ZELF zien neerkomen vanuit de Hemel. En op Hen zien landen, zetelend op de twee Profeten, in uw midden live op video opgenomen. U heeft blinden, kreupelen zien lopen, blinden zien, doven horen, stommen spreken, lichamelijk gehandicapten lopen. U heeft de pure transfiguratie van GOD, puur, wit, heilig als GOD de VADER. U heeft vele dingen gezien. Hiv genezen, wonderen.

Maar deze specifieke opwekking is een heel verbazende opwekking, dit is nu de hoogte van de opwekking. En De HEER bracht Mij naar Thika waar dit weekeinde de bijeenkomst komt, de opwekkingsbijeenkomst. Er is zo een prachtig weer hier gaande, zonnige dagen. En de grote machtige opwekking die in Thika komt. Dus HIJ bracht Mij naar die bijeenkomst, gezegende mensen, en Ik zag een enorme hoeveelheid mensen. Enorm. Het lijkt erop dat mensen vanuit het hele land gaan komen. Thika alleen, is zo een industriestad, en heeft zo een reusachtig inwonersaantal, dus ze komen echt naar de bijeenkomst. Maar het lijkt er meer op dat mensen vanuit het hele land kwamen. Niemand wilde buitengesloten zijn. En het werd een reusachtige Woord Explosie. En Ik zag de twee Profeten van De HEER voorgaan in het Woord. Met het Altaar in het midden en mensen rondom. Zij die hun stoel waren misgelopen, zij zaten in het gras, en anderen stonden met hun Bijbels. Zij die in het gras zaten met hun Bijbels open, en pen en papier. Zij schreven het Woord op. Het is een enorm, enorm bezoek van De HEER. Nooit eerder gezien. Enorme opwekking. Dit is nu de explosie van de opwekking. Na de wonderen, de verbijsterende wonderen, de historische wonderen, nu het Woord, de opwekking van de ziel. Dit is de grootste van alle opwekkingen in de geschiedenis van de schepping, nu. Want dit gaat over binnentreden.

En dus, toen Ik daar was zag Ik de twee Profeten van De HEER daar voorgaan. En toen zag Ik mensen, enkelen kwamen uit Kakamega, Ik sprak met ze. Anderen waren van diverse plekken gekomen. Vol, vol, ze namen de boodschap aan, deze opwekking aan. De instructie van De HEER aannemend. Het Woord openend, samen met deze twee enorme Profeten van JAHWE, de HERE JAHWE. Dit heeft de wijsheid van de mens nu echt in de war gestuurd. Maar dit is zo een mooie opwekking die Ik zag deze afgelopen nacht, toen De HEER Mij naar deze industriestad bracht, Thika genaamd. En Thika is ongeveer, als u de snelweg neemt, is het ongeveer 30 tot 40 minuten vanaf Nairobi. Maar Ik zag een lange stoet voertuigen de snelweg naar Thika opgaan. Enorm moment in de geschiedenis van de kerk. En toen op dat moment, toen De HERE JEHOVA de twee Profeten leidde in het voorgaan, zag Ik dat Zij brood gaven. Ze gaven heerlijk brood aan mensen. Ik zag dat Zij heerlijk brood gaven, en mensen aten het brood en genoten van het brood. Eerst dacht Ik dat het een pizza was en toen besefte Ik dat het enkel brood was, brood, brood. En Zij gaven brood aan mensen, en mensen waren aan het eten. Het was zo een heerlijk brood. Het brood was heel erg smakelijk. De mensen zaten op het gras, veel mensen zaten, in hun duizenden, Ik weet niet hoeveel 100 duizenden er daar zaten. Het brood in ontvangst nemen en eten. Het ziet ernaar uit dat de hele Provincie ´Central´ gaat komen. De hele wat vroeger ´Central Province´ was naar Thika gaat komen. Het gaat een verbijsterende situatie worden in Thika.

En toen toonde De HERE JAHWE Mij hoe de twee Profeten een oud vliegtuig namen, een vliegtuig wat oud was. Een vliegtuig wat heel erg oud was, en het was lang, het was groot, zoals een super jumbo, wel wat groter echter. En deze had aan de grond gestaan. En toen zei De HEER ´Kijk´. Toen Zij de cockpit binnen gingen van dat vliegtuig waren Zij instaat bepaalde dingen te vernieuwen, en een splinternieuwe cockpit verscheen. En dat vliegtuig werd nieuw, en dat vliegtuig begon te rijden op de startbaan, en Ik zag dat het op heel hoge snelheid ging en opsteeg. Op heel hoge snelheid, met veel mensen, deze mensen die wij in de bijeenkomst zien. En toen ging dat vliegtuig verticaal. Puur wit vliegtuig, heel wit. Het was een beetje vies toen deze aan de grond stond, maar het werd wit toen het vertrok. Het werd wit, Maar wat Mij schokte is dat het verticaal ging. Na enige tijd horizontaal te vliegen ging het verticaal. Totaal verticaal. Een verticale vlucht. En toen werd Ik wakker.

Dus, dit is de aard van de opwekking die komt naar Thika, geliefde mensen, die het lichaam van Christus binnen komt. Dit is een heel schokkende tijd. U weet dat Ik zoveel gezien heb over de komst van De MESSIAS, en al deze gebeurtenissen die Ik met u heb gedeeld. Wel, opwekking in het Hebreews betekent Chaja. Ze noemen het Chaja, wat verkwikt worden betekent, levend gemaakt, hersteld worden, hersteld worden door de GEEST van De HEER. Chaja. En in het boek Psalm 85:7 zegt HIJ ´Zou Ú ons niet weer leven maken zodat Uw volk zich in U verblijdt?´ En nog twee Bijbelversie leest Hij. Dus, gezegende mensen, dit is het moment voor opwekking in de geschiedenis van de kerk. In het lichaam van Christus is dit het meest belangrijke moment voor opwekking, want deze opwekking gaat over het binnentreden van de kerk, de Eeuwigheid in. En Ik wil niet zoveel spreken over wat De HEER Mij in de droom toonde. Maar Ik zeg dat dit duidelijk heel helder is voor alle mensen, dat de opwekking van rechtvaardigheid, de opwekking van heiligheid, de opwekking van berouw en inkeer, de opwekking van de behoudenis, de opwekking van de ziel, de opwekking van het Woord. Dit is nu de grootste opwekking ooit, in de geschiedenis van de Bijbel.

En U ziet, dat Ik dit heel oude vliegtuig binnen ging, nogal wat groter dan de 747 Jumbo, en aan de grond. Het is een vliegtuig wat aan de grond stond. En de witte kleur was bruinachtig geworden. Toen de twee Profeten binnen waren konden Zij de cockpit vernieuwen, en deze werd elektronisch, En toen stegen Zij op, alsof het niets was, Zij stijgen op met het vliegtuig. En hoe verder ze waren in het opstijgen, op hoge snelheid op de startbaan, dan wordt het vliegtuig nieuwer, steeds witter. Nu zie Ik de Twee, Zij vliegen en Ik ben ook nog beneden, Ik kan zien hoe Zij dat vliegtuig besturen. En op een bepaald moment, het was zo schokkend dat je zou denken dat het iemands schuld was, het vliegtuig ging verticaal. En het ging echt verticaal, en toen werd Ik wakker. Helemaal wit, het vliegtuig was nu nieuw, splinternieuw. In het Hebreeuws is het woord opwekking ´Chaja´. Het betekent verkwikt worden betekent, verkwikt te worden door de GEEST van De HEER, levend gemaakt worden door de GEEST van De HEER, hersteld worden door de GEEST van De HEER. In het Hebreeuws. En Ik heb gelezen over het verlangen naar opwekking. Het is alsof de kerk van CHRISTUS, het lichaam van CHRISTUS, de kerk in Kenia, de kerk wereldwijd de Psalm heeft uitgeroepen, 85:7. ´Zou Ú ons niet weer leven maken zodat Uw volk zich in U verblijdt?´ En leest weer twee andere versies ook. Zou U, dit betekent vanuit de Eigen GEEST.

Dus geliefde mensen, dit is een geweldige tijd. Er zal een Woord Explosie zijn, in Thika in dit land. En Ik weet dat het wereldwijd zal zijn, via het internet, en onze Radiouitzending, de audio die wordt uitgezonden. Maar dit is een geweldige tijd waarin De HEER nu besloten heeft, na de mega wonderen, de mega wondertekenen, astronomische wonderen. De twee zonnen, de wolk die neerkomt vanuit de Hemel en zetelt op deze Twee, live in het heldere daglicht. Nadat dit alles gezien is. De kreupelen die lopen, de blinden zien, mama Rosa uit de dood opgewekt, al deze dingen, de doven horen, dan nu de opwekking van de ziel. De allerbelangrijkste opwekking, de opwekking voor het binnen treden. En dat gesprek van De HEER spreekt voor zich, geliefde mensen. Het openbaart dat dit de allerbelangrijkste opwekking is, want deze opwekking is bedoeld voor het binnentreden. Toda raba, De MESSIAS komt, geliefde mensen. Toda haverim, toda toda. Toda haver sheli. Toda hashem. Toda´

Leave a Reply