… ‘En daarna begon de heerlijkheid van de Heer te schijnen op Mij, vanuit de hemel. Direct vanuit de hemel straalde deze op Mij. En toen werd Mijn linker Profetische hand super verheerlijkt. En toen sprak de Heere vanuit de hemel, bij stem. En Hij zei ´U draagt ook de verdiensten van Johannes de Doper´. ´U draagt ook de verdiensten van Johannes de Doper´. En Mijn linkerhand werd zo verheerlijkt. En Ik herinner Mij dat Ik neerviel en heel bitter begon te huilen, vanwege deze enorme liefde van de Heer, naar Zijn kerk. Dat Hij een Boodschapper kan zenden, die vele verdiensten in Zich draagt.

Leave a Reply