‘De Heer heeft met Mij gesproken, geliefde mensen. Wel, deze afgelopen nacht, dierbare mensen, sprak de Heere Jehova met Mij in een heel lang gesprek, heel, heel lang gesprek. Het duurde, ik weet niet, misschien 5 uur ofzo. Een heel lang, onophoudelijk gesprek. En in dat gesprek sprak de Heer heel erg krachtig. Zo een groots, krachtig gesprek. En de Heere Jehova, Hij gebruikte Mijn mond. De Persoon van de Heilige Geest gebruikte Mijn mond, om te spreken. En Ik sprak tegen deze generatie. Ik sprak tegen deze kerk, tegen mensen van deze generatie, mensen van deze wereld, de volken der aarde. Tegen het huidige lichaam van Christus. Onophoudelijk, ongeveer 5 uur lang, deze afgelopen nacht. Dat is het langste gesprek. En Ik sprak hoorbaar. En wat de Geest van de Heer, de Heilige Geest, de Persoon de Heilige Geest Mij in de mond legde om te spreken was rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, rechtvaardigheid, denk aan rechtvaardigheid.

Leave a Reply