‘DUS DEZE BRUILOFT SPRAK OVER DE LATE HEERLIJKHEID, DIE DE KERK GEREED MAAKT VOOR DIE ENORME UITEINDELIJKE BRUILOFT UIT OPENBARING 19:6-9. JOHANNES HOOFDSTUK 5, ERNAAST. VERS 28. HOOFDSTUK 5 VERS 28. HIJ ZEGT HET VOLGENDE: Johannes 5:28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt.. VROUW, BETREK MIJ ER NIET IN. MIJN TIJD IS NOG NIET GEKOMEN. ER KOMT EEN TIJD. HALLELUHJA. DE HEERLIJKHEID DIE U ZO GAAT ZIEN WERD DOOR JEZUS GEPROFETEERD. VOOR EEN TIJD ALS DEZE. VOOR EEN UUR ALS DIT. DAT ER EEN UUR KOMT. EN HIJ ZEGT: Johannes 5:28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen. ZIJ HOREN DE STEM VAN GOD EN ZIJ ZULLEN NAAR BUITEN KOMEN. HALLELUHJA. GESYMBOLISEERD DOOR DE KERK DIE AL GESTORVEN WAS. U KUNT WETEN DAT DE HUIDIGE KERK GEESTELIJK IN AFVALLIGHEID IS GEGAAN. AFVALLIGHEID BETEKENT DE DOOD.

Leave a Reply