08.06.2018 – Overstroming rivier Congo

´Amen. Welnu, de Heere Jehova heeft vandaag met Mij gesproken. De Heere Jehova Elolam, de vreselijke God van Israel, de God van de hemel, Hij heeft met Mij gesproken, geliefde mensen, op deze dag. En de Heere bracht Mij naar Congo, en Hij toonde Mij de rivier Congo. En de rivier Congo gaat aanzwellen, Ik zag de rivier heel, heel erg hoog aanzwellen. En deze gaat overstromen, de rivier Congo. De rivier gaat op grote wijze aanzwellen, het gaat een probleem worden. Ik wegtrekken, ze proberen weg te komen. Om te vluchten. Rivier Congo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.