´Wel, geliefde mensen, de Heer heeft met Mij gesproken. De Heere Jehova Elohim, Jehova Adonai, Jehova Magen, Jehova Misqabbi, Jehova Mephalti, Jehova Machsi, Jehova Ma´oz, Jehova Ganan, Jehova Elyon, Jehova Eli, Jehova Chezeq, Jehova Bara, Jehova Adonai, Jehova Kabodhi, Jehova Kanna, Jehova Jireh, Jehova Tsori, Jehova Tsidkenu, Jehova Shamma, Jehova Go´el, Jehova Hosea, Jehova Shalom, Jehova Hasophet, Jehova Sel´i, Jehova Rohi – mijn Herder. Jehova Hamelech, de Koning. Jehova Immeku, Jehova Ganan, de Heere Jehova Sabaoth, Jehova Elolam, Jehova Hoseenu, Jehova Tsidkenu, Mekkadishken; Hij heeft met Mij gesproken, de machtige God van Israel. De enorme God van de hemel heeft met Mij gesproken op zeer grootse wijze, op machtige, machtige wijze.

Er is een land waar de Heer Mij heen brengt. En direct als Ik incheck, in de hotelkamer, dan treft een immense aardbeving het land. Een heel immense aardbeving treft het land, en Ik zie dat het hotel groots heen en weer gaat; de naastgelegen hotels gaan heftig heen en weer. En mensen rennen voor hun levens. Iedereen. Ik rende ook voor Mijn leven, daarbinnen. Dus, er is een enorme tijd, die naar de aarde komt. Nog eens, de Heer heeft met Mij gesproken over een immense aardbeving. Er is een land waar Ik heen ga. Als Ik daar aankom in dat land treft een immense aardbeving die stad, treft dat land. En dus, het boek Mattheus; Mattheus 24 vers 7. Hij zegt dat er hongersnoden en aardbevingen zullen zijn op verscheidene plekken, voor de komst van de Messias.

Dus de Heer roept de volken der aarde op om rouw te bedrijven over hun zonden, en om zich af te keren van seksuele zonden, zich af te keren van leugens, perversie, onzedelijkheid, hekserij. Keer u af van dit lauwwarme modernisme, wat wij in de kerk zien. Waar vrouwen zich kleden zoals zij dat willen. Homoseksualiteit is geaccepteerd, het evangelie en de theologie van het liberalisme. De Heer vraagt nu dat de kerk het boek Hebreeën hoofdstuk 12 vers 14 leest, wat zegt ´Jaagt de vrede na met allen, en de heiliging, want zonder heiligheid zal niemand de Heere zien´.

Er is een land waar de Heer Mij heen brengt. En als Ik aankom in de hotelkamer dan vindt een gewelddadige aardbeving, extreem heftig, extreem gewelddadig, een heel, heel heftige aardbeving, extreem, heel gewelddadige aardbeving plaats. De gebouwen zwaaien heen en weer, de mensen rennen, boem, boem, boem, boem, mensen rennen en Ik ren met hen. Ik ren daar ook voor Mijn leven. Dus, dit is het soort tijd waarin wij leven. En de boodschapper van de Heer is nu op de aarde. De ontzagwekkende getuigen van Jahwe zijn nu op de aarde. En de Heer komt heel erg precies, en heel erg helder naar voren, met grotere helderheid nu, dat de twee ontzagwekkende getuigen uit Openbaring 11, de getuigen van Jehova Jahwe Zelf al op de aarde zijn.

En dus, enorme dingen zullen gebeuren op deze aarde, om de volken gereed te maken voor de machtige komst van de Messias. Er is een land waar Ik heen ga, en het is een immense aardbeving die treft, als Ik net aankom. En een immense aardbeving treft het land, op schuddende wijze, op zeer vreeswekkende wijze, verschrikkelijke manier. Boem, boem, boem, boem, boem; gewelddadig en rennen. Iedereen rent, nergens heen; nergens heen rennende. Dan daarna zie Ik nu mensen die geen verblijfplaats hebben, en dit alles. Ik zie ook hotels naast Mij heftig schudden.

Dus, geliefde mensen, het boek Mattheus zoals Ik gezegd heb, 24 vers 7. Hij zegt dat er hongersnoden en aardbevingen zullen zijn, op verscheidene plekken, voordat de Messias komt. Toen de discipelen Hem ontmoetten, zaten ze aan Zijn voeten op de Olijfberg. En zij vroegen Hem ´Heere, wat zullen de tekenen zijn van Uw wederkomst´. Toen zei Hij dat er hongersnoden en aardbevingen zullen zijn op verscheidene plekken, voordat Ik kom. Bereid de weg, geliefde mensen. Dit is de Ene over wie geschreven staat in de Schrift, Zie, Ik zend u Mijn profeet Elia, Ik zal u de profeet Elia zenden, om de weg te bereiden voordat de ontzagwekkende dag van de Heer komt. Om de weg te bereiden voor de verheerlijkte komst van de Messias. Shalom’

Leave a Reply