07.03.2019 – DE HEER ZAL NOG MEER VAN KENIA HOUDEN OM DE DUIVEL TE SCHANDE TE MAKEN

7 maart 2019
De HEER zal nog meer van Kenia houden om de duivel te schande te maken

´Amen gezegende mensen, net, deze avond hier hebben wij vergaderingen gehad met de sr. aartsbisschop en vele onder-aartsbisschoppen hier. Generaal Chaka, Zachary, Kanu Mutiso, onder-aartsbisschop Kimani, vele andere bisschoppen hier, en pastors. En vanavond zag Ik enkele kranten die in dit land waren uitgegeven, waar Ik zoveel van heb gehouden, en het hart van De HEER aan gegeven heb. Net deze avond hier kwam Ik in aanraking met enkele krachten, die De HEER om wonderbare redenen weg had gehouden voor Mij, niet aan Mij geopenbaard had. De HEER hield Mij verborgen, voor deze kranten, die uitgegeven zijn. Ik denk enkele niet eens vandaag, maar de dagen ervoor, enzovoort. En zelfs krantenkoppen. Dus, ik was ook geschokt dat voorpagina verhalen geschreven waren tegen de twee grootste Profeten van De HEER. En ze hebben openlijke hatelijkheid gebruikt, en betaalde zwartmakerij. Je kunt zien dat voor dit alles contant betaald is. Want we weten dat mensen bij hun normale verstand zulke krantenkoppen niet kunnen plaatsen, in het land, in dit land wat zo geliefd wordt door De HEER. In de kranten die rondgaan in dit land, zo geliefd door De HEER.

Nog eens, vanavond toen we hier vergaderingen hadden, met de sr. aartsbisschop en vele onder-aartsbisschoppen hier, en vele bisschoppen, en toen we een vergadering hadden kwam er een gast langs. En toen die gast ons ook vergezelde in de vergadering, toen werden deze twee kranten tevoorschijn gehaald. En Ik weet dat één van deze, Ik heb de data van die kranten niet nagetrokken, Ik heb maar een flits ervan gezien. Ze werden voor Mij omhoog gehouden, en Ik zag ze. En Ik weet dat ook de bisschoppen hier die deze kranten eerder moeten hebben gelezen, ze niet aan Mij hebben getoond, om een prachtige reden. De bisschoppen hier moeten geweten hebben dat als Ik van deze kranten weet had gekregen, Ik het land waarschijnlijk vervloekt zou hebben. Waarschijnlijk zou Ik een vloek tegen dit land uitgesproken hebben, wat zo geliefd is, er is zoveel van gehouden, en waar Zij mee geworsteld hebben vanaf 2005 tot nu toe. Om haar in het verheerlijkte eeuwige Koninkrijk van GOD te kunnen brengen, in deze wonderbare heerlijkheid, het land van de heerlijkheid, wat een voorbeeld is voor alle landen, van hoe met deze opwekking te wandelen, om deze te houden, en hoe deze opwekking voort te sturen in dit land waar velen aan zouden ontlenen. Vele landen zijn hier gekomen, ze zijn hier gekomen om te leren, te leren wat er gaande is in Kenia. Hoe heeft Kenia deze opwekking gedragen, hoe heeft Kenia deze twee ontzagwekkende Profeten van De HEER ontvangen, hoe kan het zijn dat Kenia het niet verkeerd gedaan heeft voor De HEER, zodat zij vernietigd zou worden. Want wij weten dat als er niet op de juiste manier omgaan wordt met deze twee Profeten, De HEER met zekerheid het land zou vernietigen.

Dus nog eens, vanavond, wij hadden de hele dag vergaderingen, toen deze avond terwijl wij bijeen waren kwam er een gast langs. En toen, toen hij langskwam werden er twee kranten tevoorschijn gehaald, en de gast hield ze kort voor Mij, en Ik was heel erg geschokt, om te zien dat het krantenkoppen waren, het was voorpagina nieuws. Dit betekent dat de voorkant gebruikt is, de belangrijkste letters, de hoofdtitels waren gebruikt, niet één keer, twee keer. Zij hadden krantenkoppen gemaakt, twee keer, in de krant om zwartmakerij, hatelijkheid, laster en propaganda te publiceren tegen de twee ontzagwekkende Profeten van De HEER, gezegende mensen. In het land waar Ik zo van heb gehouden, heel geliefd in het hart van De HEER. Ik probeer dit land dichter naar De HEER te trekken, om haar in een positie te brengen dat GOD van haar zou houden. Ik heb ook vele keren gezegd dat Ik denk dat Kenia de overbevolking zal zijn in de Hemel. Maar vandaag zag Ik, wat Ik nooit geloofd heb. En om één of andere reden heeft De HEER deze krantenkoppen voor Mij verborgen gehouden. Hij toonde ze Mij niet in de droom, want Ik weet dat De HEER wist dat deze waarschijnlijk Mijn hart gebroken zouden hebben. Voor een land en een volk waar Ik zo van heb gehouden.

Maar hoe dan ook heeft De HEER besloten dat dit het moment is dat Ik deze krantenkoppen zou zien, vandaag. Volle krantenkoppen, de voorpagina, heel schokkend. Nu, Ik wil dit gewoon onder uw aandacht brengen, gezegende mensen, dat nummer 1, deze wereld niet ons thuis is. Deze wereld is ons thuis niet. Ik weet dat sommige mensen stappen hebben ondernomen, maar daar wil Ik niet in betrokken zijn. Want Ik denk dat de liefde waarvoor De HEER deze twee Profeten gebruikt heeft, om deze uit te beelden, en los te laten over dit land, Mij echt weghoud bij het zelfs maar aankaarten van zulke hatelijkheid, en verraad, en gif, wat Ik in Keniaanse kranten gepubliceerd heb zien staan. Niet eens in buitenlandse kranten. Ik weet dat sommige mensen besloten hebben om actie te gaan ondernemen, vanaf morgen. Echter, Ik wil dit bij u brengen, dat dit is wat Ik bedoelde toen Ik zei dat deze wereld niet uw thuis is. Deze wereld is niet ons thuis. En als er Iemand komt om berouw en inkeer te prediken, en heiligheid, en rechtvaardigheid, en de zonden vermaant, dan is ligt het zeer voor de hand dat je een heleboel zoutzuur en vele pijlen aantrekt. En we moeten heel erg goed weten dat het, en dit is een algemeen feit, dat de immense zalving die De HEER op ZIJN twee meest ontzagwekkende Profeten heeft gelegd.

Kijk naar de bijeenkomsten in Central Park, in Thika, en wat aankomend is in Bungoma. Dit zegt u dat het een onoverkomelijke tarting is geworden voor de kerk, voor de status quo in de kerk. Het is ook een grote pijn geworden, pijnlijk voor hun om te beseffen dat er zo een immense zalving is die vanuit Hun woning de genezing uitroepen, en kreupelen staan op en lopen, overal in 84 stadions. Dat is duidelijk. We hadden alleen nooit ingeschat, hoe ver men kon gaan in het uitdragen van dit compenserende gedrag, activiteiten om zichzelf voor hun gebrek te compenseren. Ik weet al te goed dat De HEER dit voor Mij verborgen heeft gehouden. Omdat HIJ wist dat als Ik wakker was geworden en dit gezien zou hebben, Ik het land vervloekt zou hebben.

Maar ik wil dit zeggen, nummer 2: dat Ik nog steeds van Kenia houd. Als de duivel dit gepland had, zodat Ik Kenia zou kunnen haten, en Kenia vervloeken zou, dan heeft de duivel het mis. Nu wil Ik zelfs nog grootser van Kenia houden. Ik wil dat De HEER Mij nu gebruikt om zelfs meer kreupelen op te richten. Nu begrijp Ik waarom HIJ Mij de grootste zalving getoond heeft die HIJ ooit heeft losgelaten sinds HIJ de kerk heeft geopend, HIJ de kerk heeft gebaard. Verse zalving, diepere zalving. Nu begrijp Ik de 3 opeenvolgende dagen van gesprek, pratende over een mega Bezoek, waar kreupelen opgericht zullen worden. Blinde ogen zullen geopend worden. Dove oren zullen geopend worden. De lamme benen gestrekt en bekrachtigt. De gebroken knieën hersteld, beschadigingen aan de ruggengraat genezen. Hersenen en schedels die gebroken zijn, hersenen met verlamming, psychoses genezen, hart aandoeningen, lever aandoeningen, nier dyalise aandoeningenhoge . Vele aandoeningen, ook Hiv. Bloed ziekten, leukemie, diabetes, hoge bloeddruk. Nu begrijp Ik waarom De HEER drie dagen op rij gesproken heeft, over een zeer groot Bezoek aan Kenia.

We kunnen heel duidelijk zien dat in zijn schema en zijn plan, daarin kunnen wij zien dat de duivel mijn hart wilde breken, dat het land waar Ik zo van houdt, en zo geliefd is zoiets zou doen zodat Ik het land zou vervloeken. En Ik wil het hier heel duidelijk verkondigen, dat Ik Kenia niet zal vloeken. In plaats hiervan ga Ik zelfs nog grootser van Kenia houden, zodat de duivel zal verliezen, de duivel te schande zal worden gemaakt. Ik wil er voor zorgen dat Ik maximale pijn breng bij de duivel. Maar ondertussen, terwijl Ik dat doe geliefde mensen, moeten wij begrijpen dat onze HERE JEZUS ook ongelooflijke zwartmakerij doormaakte, van deze soort en erger. Want HIJ was De HEER, en HIJ is GOD. Als deze twee Profeten van JAHWE zoveel pijn moeten doormaken, door de krantenkoppen te zien die De HEER voor Mij verborgen had gehouden, en vandaag werden ze Mij kort voorgehouden, Ik heb ze niet eens gelezen. Maar alleen al de pijn bij het op afstand kijken hiernaar. Als deze twee Profeten van De HEER zoveel pijn doormaken, hoe veel meer pijn dan heeft CHRISTUS JEZUS DE HEER, Die zowel De HEER is als GOD, door hoeveel pijn ging HIJ dan heen?

En dat is waarom, na ze vanavond gezien te hebben Ik zei dat Ik bij u moet komen en het volgende zeggen: Laten wij volharden, laat ons blijven volharden. Hoe zal men weten dat De HERE JEHOVA Mij naar ze toegezonden heeft? Hoe? Hoe zal de wereld weten dat Ik vanuit de Hoogte gezonden ben, om de zonden te vermanen, en om een generatie terug te leiden naar rechtvaardigheid en heiligheid, tenzij de wereld Mij aanvalt? Hoe kan de wereld van Mij houden? Als je komt om tegen de zonde te getuigen, zoals De MESSIAS dit deed, dan zal de wereld u aanvallen. En daarom bemoedig Ik u, dierbare mensen, om de lessen te begrijpen die hieruit voortkomen. Waarom? Waarom op dit uur? De HEER zegt: geen gemakzucht meer. De HEER zegt dat HIJ uw hart losmaakt van deze wereld. U kunt nooit op uw gemak zijn in deze wereld. Deze wereld is ons thuis niet. Ik was zeer geschokt, Ik heb ze niet gelezen, de bisschoppen flitsten ze alleen voor Mij, op ongeveer 4 meter afstand van Mij. Maar de pijn die deze in Mijn hart teweeg brachten deed Mij beseffen dat CHRISTUS JEZUS ongelooflijke zwartmakerij heeft moeten doormaken, en marteling, en smarten. Want HIJ is de HEER.

En daarom: laten wij doorduwen, laten wij volharden geliefde mensen. Dit is nu een grotere reden om u op te roepen om op de Hemel te richten. En daarom zal Ik nu grotere bijeenkomsten houden in Kenia, zegt De HEERE, en zal Ik dit land ook nog meer liefhebben, zodat de duivel te schande gemaakt zal worden. Ik zal zelfs meer van dit land houden dan voorheen, opdat de duivel vernederd zal worden. Opdat de agenda, het plan van GOD voltooid zal worden. En dit zal het hart van de Twee niet breken. U weet dat de twee Profeten van De HEER, u weet dat Zij er zijn voor een volgend tijdperk. Ik begrijp, Ik begrijp dat De HEER zegt: Ik scherp U aan de twee Profeten, voor de grotere strijd die komt. IK begin u te trainen voor de strijd, IK ga u door deze zuivering van vuur leiden, IK laat u deze afwijzing doormaken die deze wereld in zich heeft. Zodat u naar dit land, deze mensen zult kijken als liefdevol voor U. Want hierna, na de opname van de kerk zal vijandschap de overhand hebben. Ik begrijp ten zeerste wat De HEER doet. De HEER zegt: U kunt nooit teveel op Uw gemak zijn. Maar Ik was zeer geschokt dat het land waar Ik zoveel liefde aan gegeven heb – drie dagen op rij gaf Ik de machtige Profetie van het enorme Bezoek van GOD JAHWE, die zijn gelijke niet kent, die nergens anders heeft plaatsgevonden, die kreupelen van de grond zal oprichten, blinde ogen openen, dove oren openen, de lichamelijk verlamden geneest, de lammen opricht, interne organen aanraakt, zij de psychotisch zijn opricht, en alles onder de zon.

Nu begrijp Ik dat De HEER simpelweg zegt dat zolang wij hier op de aarde zijn, we zo oplettend moeten zijn. Men kan nooit erg veel van u houden, op deze aarde. We moeten ons burgerschap in de Hemel nastreven. Daarom zei Ik, Filippenzen 3:20 – dat uw burgerschap niet van deze wereld is. Ik weet dat als CHRISTUS JEZUS werd afgewezen en zwart gemaakt werd, en als er Iemand in die Voetstappen komt wandelen, dan zouden Zij afgewezen moeten worden, zwart gemaakt, vernederd zoals CHRISTUS JEZUS dit werd. Dus, het is goed, Ik zal nog altijd verder strijden, om dit land naar de eeuwigheid van GOD te wandelen, om dit land te zegenen – om de duivel te beschamen.

Ik zal Kenia nu vanaf deze dag zelfs grootser liefhebben, een miljoen keer meer. Ik wil meer van Kenia houden, en Ik zal nu naar voren komen en Kenia opzettelijk liefhebben met Mijn alles, zegt De HEERE. Dus moge De HEER u zegenen, gezegende mensen. Maar Ik ben heel erg geschokt dit drukwerk vandaag te hebben gezien. Hoe kan iemand betaald worden, om zoiets af te drukken? Totdat de officier criminele zaken kwam en tegen de bisschoppen, het team wat hem ontmoette, zei: ´Wij hebben de Man van GOD nooit gedagvaard´. In plaats daarvan vond hij de uitgever van de krant en gaf hem maar 20 minuten om in zijn kantoor te verschijnen. Het schokte Mij dat dit land zoiets kan doen tegen deze twee Profeten van De HEER. Moge de HEER u zegenen. Laten er overal vieringen beginnen nu, door het land. Want als de duivel wilde dat Ik Kenia zou haten, zal Ik nu meer van Kenia houden, zegt De HEERE. Meer kreupelen zullen lopen, Kenianen zullen de eeuwigheid binnentreden, meer dan welk land dan ook. Alleluja, alleluja!´

Leave a Reply

Your email address will not be published.