… En toen op dat punt, sprak de Heere God de Almachtige. En dit is wat de Heere zei ´Maar waar zijn de christelijke landen? Waar zijn alle andere christelijke landen? Waarom hebben zij hun Ambassades niet naar Jeruzalem verhuisd? Nog eens. Toen vroeg de Heer ´Waar zijn de christelijke landen?´ En Ik zag het bezorgde hart van de Heer, hoe Hij zich in Zijn hart voelde. En Su corazon, in het Spaans. Hoe de Heer Zich in Zijn hart voelde. De christelijke landen verontruste de Heer groots, en Israël, door hun Ambassades niet naar Jeruzalem te verhuizen. En toen zei Hij in de laatste fase; ´Maar waar zijn de christelijke gelovigen, waarom zijn zij niet naar Jeruzalem gekomen om de verhuizing van de Ambassade van de Verenigde Staten naar Jeruzalem te vieren?´

Leave a Reply