02.03.2019 – HISTORISCHE OVERSTROMINGEN DIE NAAR DE AARDE KOMEN

´Wel, gezegende mensen, De HEER heeft met Mij gesproken. Deze afgelopen nacht sprak De HEER met Mij, dierbare mensen. En, HIJ sprak met Mij over een immense gebeurtenis die komt, om op aarde plaats te vinden. Ik zie heel, heel historische overstromingen die naar de aarde komen. Heel historisch, historisch, absoluut historisch. En, Ik weet niet of deze tsunami aan overstroming is ontstaan uit een aardbeving, of uit een storm, in de oceaan. Maar er zijn reusachtige overstromingen, De HEER plaatste Mij erin. En er is een eerst overstroming, die met een immense golf kwam. En Wij renden, HIJ plaatste ZIJN twee Profeten in de overstromingen. Zij renden, met de mensen in de overstromingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.