‘DUS HIJ HEEFT HET OVER DE PARAMETERS VAN DE VERLOSSING. ER IS HET AFLEGGEN VAN DE ZONDE. EN HIJ ZEGT, ER IS UW DEEL OMDAT U DOOR ZULK ONBETAALBAAR MEEST KOSTBAAR BLOED BENT SCHOONGEWASSEN, NEE, DAN MOET U NU DE ZONDE AFSCHUDDEN. HIJ SPREEKT OVER EEN MORELE VERANTWOORDELIJKHEID. HIJ ZEGT OMDAT U DOOR HET KOSTBARE PROCES VERLOST BENT, DE ZOON VAN DE LEVENDE GOD ZELF DIE VOOR U KOMT STERVEN; WANT GOD SCHIEP DE MENS UIT DE AARDBODEM, WAS VAN WEINIG WAARDE, ENKEL EEN HOOPJE AARDEGROND. ER ZAT GEEN WAARDE AAN U TOTDAT HIJ DE ADEM VAN GOD, PFFFF, IN U BLIES. TOEN SCHOOT U DIE VAN AARDE BENT OMHOOG, TOT NAAR DE HEMEL. HALLELUHJA. WAARBIJ NU NIETS VAN DE AARDE U KAN VRIJKOPEN.’