Op 18.09.2021 trok de Bediening van Bekering en Heiligheid naar Amsterdam om aldaar de eigen zonden en de zonden van de stad publiekelijk te belijden. Dit is het uur waarop De HEER alle volken van de aarde oproept tot oprecht berouw en totale afkeer van de zonden. Het is profeet Elia die gezonden is om deze oproep te doen, omdat De MESSIAS spoedig komt. De beloofde late heerlijkheid kan ons land enkel geschonken worden wanneer wij ons op deze manier verootmoedigen voor het aangezicht van De HEER. De kerk moet de leiding nemen in de schuldbelijdenis.

2 Kronieken 7:14
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.