Israël ontvangt de meest krachtige profeet van de Heer

Dit is de tijd die het naderende einde van het genadetijdperk op de profetische tijdlijn van de Heer betekent. Nu heeft Israël haar eigen profeet erkend en wordt zij onderwezen, dat de komst van de Messias nabij is en de verdrukkingtijd dus spoedig start. Na de hevige 7 oktober aanval zien we nu dat de Heer al een grotere oorlog heeft laten zien aan zijn dienaar. Wanneer we nu op dit punt zijn beland, is het wijsheid om ons als de heidenvolken oprecht te bekeren en gereed te maken voor de komst van de Messias.

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.
Hebreeën 12:14