Op schokkende wijze gaat de zoveelste Profetie in vervulling die gegeven is door de twee grootste Profeten van De HEERE. Op 11 januari 2021 klonk de eerste waarschuwing voor deze ramp. De vervulling van Matth. 24:7 vindt in rap tempo plaats. Corona, de sprinkhanenplaag, de explosie in Beiroet en zovele rampen voltrekken zich op het aardoppervlak.

Er is geen volk dat niet beseft dat de aarde drastisch verandert. Nu wij sinds de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in deze situatie verkeren, moeten wij wel gaan luisteren naar de spreekbuis van de HEERE die al sinds 2004 de woorden van De HERE GOD Zelf blijken te spreken. Of het nu de rampen betreft of de stortvloed aan genezing die met de late heerlijkheid zou komen; deze Profeet moet gevreesd worden.