Op schokkende wijze gaat de zoveelste profetie in vervulling die gegeven is door de krachtige profeet van de Heer. Op 11 januari 2021 klonk de eerste waarschuwing voor deze ramp. De vervulling van Matth. 24:7 vindt in rap tempo plaats. Corona, de sprinkhanenplaag, de explosie in Beiroet en zovele rampen voltrekken zich op het aardoppervlak.

Er is geen volk dat niet beseft dat de aarde drastisch verandert. Nu wij sinds de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in deze situatie verkeren, moeten wij wel gaan luisteren naar de spreekbuis van de Heer die al sinds 2004 de woorden van de Heere God blijkt te spreken. Of het nu de rampen betreft of de stortvloed aan genezing die via de late heerlijkheid zou komen; God vervult Zijn woord.

Voor meer vervulde profetie, bekijk de playlist op het YouTube kanaal: Jezus komt Nederland:
(DAARONDER VINDT U EEN HELE REEKS VAN PROFETIE MET BETREKKING TOT RUSLAND – VAN NIEUW NAAR OUDER GERANGSCHIKT. HELEMAAL ONDERIN VINDT U DE PROFETIE VAN 11 JANUARI & VAN 31 JULI 2021 DIE AL IN VERVULLING ZIJN GEGAAN)