Sinds 24 september 2021 waarschuwt De HEER de Verenigde Staten voor een aardbeving in Washington DC, die het Washington Monument zal neerhalen, de Nationale kathedraal zal doen afbrokkelen aan ten minste één zijde en ook Capitol Hill zal treffen. Al jaren roept De HEER de Verenigde Staten van Amerika op tot berouw over de zonden en de terugkeer naar haar Schepper, De HEERE God.

Eerder vervulde profetieën in de VS zijn oa. het Witte Huis dat door corona werd getroffen, orkaan Katrina, orkaan Harvey, orkaan Irene, orkaan Michael, de branden in Californië. De Grootste Profeten van De HEER blijken keer op keer tot in detail te profeteren. De wereld moet beseffen dat GOD de Bijbel tot op de letter vervult, inclusief het zenden van ZIJN Profeet Elia – Maleachi 4:5-6, die de wereld nu gereed maakt voor de komst van JEZUS. Een escalatie van wereldwijde rampen houdt hiermee verband.