Op 30 juni 2021 tijdens een wereldwijde online Dienst heeft De HEER de hele wereld opgeschrikt! De grootste Profeten van De HEER hadden vernomen dat in Kenia vele gewassen verdord waren ten gevolge van een lange periode van droogte. En Hij had diezelfe avond een zeer krachtige preek te geven. Maar plotseling tussendoor sprak Hij historische woorden, dat Hij De HEMEL gebood te openen en regen neer te laten. Live voor de wereldwijde camera! Hij sprak vol vertrouwen en even zo tussen de preek door, alsof het om iets kleins zou gaan. De Dienst zette zich voort… totdat er plotseling videobeelden binnen kwamen van immense regenval in diverse delen van het land Kenia. Schokkend!! Vreeswekkend!

1 Koningen 17:1
En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! En 1 Koningen 18: 41-45.

Openbaring 11:6a (straks in de verdrukkingstijd)
Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren.

Laatste update

Het is de zoveeltste openbaring van De HEER, dat profeet Elia nu onder ons is. Sinds 2005 maakt De HEER aan de mensheid duidelijk dat HIJ Zijn profeet heeft gezonden, overeenkomstig ZIJN beloften in Maleachi 4:5-6 en in Mattheus 17:11. Ook Maleachi 3:1. Diverse keren heeft Elia de grootste Profeet van De HEER de hemelen geboden te openen. En deze luistert en gehoorzaamt direct. Niet alleen meerdere keren in Kenia, maar ook in Lima, Peru en in Nigeria voltrok De HEER dit historische wonderteken. Nu op 30 juni 2021 opende de hemelen boven heel Kenia. Dat is nog niet eerder gebeurd. Profeet Elia draagt een immense zalving die we eenvoudig in de Bijbel terug kunnen vinden.