Hoe enorm is de liefde van De Heere Jezus om deze jonge vrouw genezing te schenken! Ze ontving een nieuw leven, zonder afwijzing, pijn en wanhoop. Zij luisterde naar een wereldwijde online Dienst en daar sprak de profeet van God door Gods genade genezing uit over de zieken, in de naam van Jezus. En ja! Mariam werd spontaan genezen. Haar moeder getuigt van de volharding in geloof die er van haar gevraagd werd. En zie wat wat de Heer voor haar dochter en voor het hele gezin heeft gedaan.