SAMENVATTING – GROOTSE MISSIE VAN DE HEER IN INDIA
De meest krachtige profeet van de HEER arriveerde op 5 januari 2024 in India. Voorafgaand aan de India-missie van de HEER had de man van God vier profetieën gegeven, waaronder 1 al in 2022. De profetie was dat als de Dienaar van de HEER daar zou verschijnen, de HEER de hemelen zou openen. Er werd geen datum gegeven, wel werd duidelijk dat de voorgangers in India deze profetie zeer serieus genomen hebben! Na aankomst reisde de man van God naar de stad Ahmednagar, ongeveer 7 uur rijden van de grote stad Mumbai.

PROFETIE SCHOKKEND VERVULD
De weermannen en vrouwen hadden aangegeven dat er daar in India gedurende heel januari 2024 0% kans op regen was. Ook op de dag zelf was die verwachting echt nul komma nul. Maar waarlijk, precies in het moment dat de meest krachtige profeet van God in Ahmednagar in uit het hotel stapte, opende louter bij hun aanwezigheid plotseling de hemelen en begon de enorme regenval, precies zoals de Dienaar van de Heere God had geprofeteerd. Het regende hard en grote plassen ontstonden. De menigte die was gekomen, vanwege de profetie danste in de regen, vol verbazing en schok, voor het aangezicht van de God van Elia.

DE REGEN VAN DE BERG KARMEL
Dit was inderdaad een herhaling van het Bijbelse vreeswekkende bezoek van God op de berg Karmel in het Oude Testament. De profetie gaf ook aan dat er een Indiase voorganger bij zou zijn die in een wit overhemd zou verschijnen (zonder pak, jas) en tegen de profeet van God zou gaan praten over de profetie. Dit is exact wat er gebeurde. SCHOKKEND feit is dat de regen stopte toen de man van God het hotel weer in ging. Toen ze na een geweldige en extreem drukbezochte Woordconferentie en Genezingsdienst in Ahmednagar terugreisden en de man van God in Mumbai aankwam, regende het weer spontaan – uit het niets!. Je vraagt je af, wat voor een autoriteit dit is, dat de regen valt bij zonnig totaal helder weer, wanneer de meest krachtige profeet van God verschijnt? Dit is een kenmerk van profeet Elia. India heeft de profeet van de berg Karmel ontmoet!

DE IMPACT
Dit wonderteken van de HEER van open hemelen verbaasde en schokte de mensen in Ahmednagar zo erg dat de organisatoren van de bijeenkomst, de voorgangers, lastminute de lokatie moesten veranderen in een groter open terrein. Menigten kwamen, nadat God de Maker van de regen de hemelen had geopend. De voorzitter van het voorgangersplatform ter plaatse, met 300 aangesloten voorgangers, maakte zelf video opnames toen de profetie van de HEER woord voor woord vervuld werd.

Weet u, dat tijdens de wereldwijd uitgezonden geweldige Woordconferentie in Ahmednagar in India er in Kenia een kreupele die mee aan het luisteren was spontaan opstond en begon te lopen? De late heerlijkheid beloofd in de Bijbel is geen grap! De boodschap van de HEER ging over de opname van de heiligen, die ook India veel hoop brengt en waar we als christenen naar uit moeten kijken. De komst van Jezus is nabij!

GENEZING
Daarna was er de volgende dag een krachtige Genezingsdienst in Ahmednagar. Voordat de man van God daar aankwam, was het daar zo stil als op een kerkhof zou je kunnen zeggen – maar toen hij de bijeenkomst binnenkwam en de genezing in de grote naam van Jezus uitsprak, begon de chaos spontaan: Kreupelen begonnen te lopen, doven oren en blinde ogeen sprogen open. De Indiase artsen hadden alle zieken vooraf onderzocht en op foto’s en video’s vastgelegd. Zij begonnen nu de genezingen ter plekke te verifiëren.

De meest krachtige profeet van God zei aan het einde van de Genezingsdienst dat sommige mensen op de parkeerplaats, onderweg of thuis zouden ontdekken hun genezing zouden ontdekken. Deze zalving van God reikt dus veel verder dan de Genezingsdienst. Tijdens de Dienst werden maar liefst 7 kreupelen, 5 blinden en 5 doven genezen, plus tumoren en andere ziekten die verdwenen dankzij de immense kracht van het eeuwige bloed van Jezus.

Toen de man van God de stad Ahmednagar verliet, kwamen enkele voorgangers hem feitelijk bestormen, om hem uit te nodigen voor een veel grotere missie, in een stadion. Wat de Heer in India heeft gedaan is een landelijk gespreksonderwerp geworden: Wie heef tde Heer gezonden, eindelijk is er werkelijke hulp. (Geliefden, er wordt geen cent gevraagd voor Conferenties en Genezingsdiensten, ook niet achteraf of links of rechtsom.)

MUMBAI
Na Ahmednagar vond er in Mumbai (met 26 miljoen inwoners) een tweedaagse intensieve Woordconferentie plaats. De mensen hadden echt honger naar het Woord van God en zeiden dat niemand in India ooit zo heeft gepredikt. De man van God deelde de visioenen van de Heer en opende het Woord zo diep. Mensen schreven veel en luisterden zeer gefocust naar de Woorden van de eeuwigheid. Met blijdschap op hun gezichten ontvingen zij de waarschuwingen, dat heiligheid een onveranderlijke maatstaf voor de Hemel is. Hij vermaande ook de afgoden in het land, want India is een land van grote afgoderij. De man van God benadrukte, dat de opname alleen voor christenen is en niet voor welke andere religie dan ook.

Op de derde dag in Mumbai was er een krachtige Genezingsbijeenkomst, waar na de uitspraak van het eeuwige bloed van Jezus de lammen weer konden lopen, de blinden zagen en de doven hoorden. Alle genezingen werden ook hier geverifieerd door Indiase artsen.

OOK DE OVERHEID NEEMT DEEL
Na de bijeenkomsten ontvingen hoge regeringsfunctionarissen in India de man van God en ook de Israëlische ambassadeur. Hij overhandigde de Shalom Award voor het geweldige werk dat de meest krachtige profeet van God in de wereld doet. De missie van de Heer heeft een ware opwekking van bekering en terugkeer naar de heiligheid van de Heer in India teweeggebracht. Ook vele hindoestanen kwamen en namen Jezus als hun Heer en redder aan!

PROFETIE VAN OORDEEL OVER AFGODERIJ
Op 15 janauri 2024, de dag van vertrek uit India, sprak de Heer over een komende zware aardbeving als India zich niet bekeert. Bekijkt u onderaan dit de video van deze profetie.

Bron: www.jesusislordradio.info / www.jesusislordradio.org