Geliefde mensen, het volk Kenia heeft de late heerlijkheid uit Haggai 2:10. Zij brengen namelijk 2 Kronieken 7:14 in de praktijk, sinds ca. 20 jaar. Kenia is ons voorbeeld, dat wij nu met haastige spoed kunnen gaan volgen. De Bediening van Bekering & Heiligheid in Nederland heeft hier al voor gekozen. De HEERE zond Zijn grootste profeet Elia om de volken gereed te maken voor de opname van de heiligen. Het verschil tussen opwekking of geen opwekking zit dan ook in het omarmen van de Dienaar GODS die ons in Maleachi 4:5,6 beloofd is!

Deze Bijbelse historische wonderen zeggen ons dat JEZUS komt.

2 Koningen 5:10
Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.