Op die historische dag van 30 december 2021 waarover de grootste profeet van de Heere had geprofeteerd, verheerlijkte de Heere Zijn Dienaren. Bedenk dat alleen Elia en Mozes met de Heere Jezus werden verheerlijkt, op de berg der verheerlijking. Wij moeten wakker worden, geliefden. De wegbereiders van de Heere Jezus zijn onder ons.

De Heere kwam met zijn fysieke manifeste Aanwezigheid naar Menengai-4 om deze generatie uit te nodigen voor de plek van de eeuwige heerlijkheid van de Heere, de Hemel. Hij kwam naar beneden om onze harten te raken en te transformeren. Hij kwam ons Godvrezendeheid bijbrengen, in deze moderne tijd! De Heer kwam simpelweg Zijn Dienaren bevestigen; luister naar hen!