Op 15 maart 2022 in de ochtend liet de HEERE ZIJN grootste profeet uit het boek Maleachi 4:5,6 de open hemelen boven Kenia verklaren. Nog binnen 4 uur begon het hard te regenen in heel Kenia. Zeer schokkend en vreeswekkend.

41. Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. 45. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jizreel. Koningen 18

13. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, 14. dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. 15. Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en verzadigd worden. Deuteronomium 11

De aarde ontmoet profeet Elia en in de verdrukking doet hij het tegenovergestelde!
Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. Openbaring 11:6