Op 15 maart 2022 in de ochtend liet de HEERE Zijn meest krachtige profeet uit het boek Maleachi 4:5,6 de open hemelen boven Kenia verklaren. Waarom? Omdat er een vreselijke droogte gaande was, waardoor al veel vee was gestorven en er een ware doodsdreiging voor de mensen in het land bestond. Nadat de profeet van God de woorden had gesproken, namens God de Vader begon het al binnen 4 uur hard te regenen in heel Kenia. Zeer schokkend en vreeswekkend. De weermannen stonden ook versteld, zoals u begrijpt. Wie deze tekenen ziet gebeuren, moet weten dat de God van Elia zich openbaart aan de aarde.

Tenslotte moet het gezegd worden, dat door de jaren heen de Heer ten minste 15 keer de hemelen heeft geopend via Zijn dienaar. Niet alleen in Kenia maar ook in landen als Nigeria, Ivoorkust, Peru en Brazilie.

41. Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. 45. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind, en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jizreel. Koningen 18

13. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, 14. dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. 15. Ook zal Ik gewas op uw veld geven voor uw dieren; en u zult eten en verzadigd worden. Deuteronomium 11

We mogen beseffen dat in het tijdperk dat komt, de verdrukkingstijd, De dienaar van God het tegenovergestelde zal doen. De Heer maakt ons bekend dat Hij Zijn plan hoe dan ook zal vervullen en vraagt ons om ons alsjeblieft nu te bekeren van zonden en Hem te erkennen voor Wie Hij is.

Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. Openbaring 11:6