OPWEKKING
Toen de krachtige man van God plotseling in het centrum van Nairobi verscheen, stroomde het publiek toe – en wij zien dat de zielen massaal hun leven aan de Heere Jezus Christus geven. Nu ca. 20 jaar gebruikt de Heer hem op onvoorstelbare wijze, om miljoenen zielen en hele landen te vissen voor Hem.

Steeds horen wij:
✔️ De Heere Jezus komt.
✔️ Toon berouw over al je zonden.
✔️ Ga een heilig leven leiden met God.
✔️ Vrees God, geef Hem eer met je leven.
✔️ 99% van de christenen wandelt op de brede weg
✔️ Heb je de Heilige Geest, dan zul je de wereld niet langer liefhebben en levensheiliging nastreven.
✔️ Voordat de verdrukkingstijd aanbreekt, vindt de opname van de heiligen plaats… etc.

Hij zei echter tegen hem: Zie toch, er is een man Gods in deze stad, hij is een geëerd man; alles wat hij spreekt, komt zeker uit. Laten wij nu daarheen gaan, misschien zal hij ons onze weg wijzen, die wij moeten gaan. 1 Samuel 9:6