PROFETIE VAN 1 AUGUSTUS 2023 SCHOKKEND VERVULD
Terwijl wij de 453 wonderen van genezing door het eeuwige bloed van Jezus in 2023 nog aan het gedenken en bejubelen waren, zie wat de Heer in Japan deed!

DE WOORDEN VAN DE HEER VERVULD
De enorme afgoderij in Japan met reusachtig grote beelden van afgoden op tempels en bergen heeft weer de toorn van God aangetrokken. Het is vreselijk om in de handen van de levende God te vallen. Hebreeën 10:31. Let u op de precisie van de Heer: gisteren, 1 januari, is precies de dag dat Japan haar landelijke dag voor de afgoden heeft. Iedereen gaat die dag naar de afgodentempels. Terwijl aan de geboorte van Jezus geen enkele dag en aandacht wordt besteed.

Exodus 20:3
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

OPROEP TOT BEKERING
De Heere heeft het doel om de volken nog tot bekering te brengen, voordat de verdrukkingstijd losbarst, met veel en veel meer verschrikkingen. Daniël 12:1 beschrijft een benauwde tijd als nooit tevoren.

Wij zijn niets beter dan Japan. Onze afgoderij is immens. Buddhisme, mindfullness en yoga zijn populairder dan ooit. Daarbij komt dat geld, lgtbq, kinderen, huisdieren etc. onze moderne afgoden zijn geworden.