De Heer bracht Zijn dienaar naar India op uitnodiging van een groep kerkleiders die hadden waargenomen wat de Heer in Kenia en in vele andere landen doet, waar de profeet van God naartoe gaat. Het herstel dat ook India nodig heeft, ter voorbereiding op de komst van de Heere Jezus zullen we gaan zien!
De voorgangers en duizenden mensen nemen in India deel aan deze missie van God.

En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid.
Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. Joël 2:23

dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen,
zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Deuteronomium 11:14

Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water.
En zij vulden ze tot aan de rand. Johannes 2:7

Al vanaf 2022 profeteerde de man van God dat bij zijn komst de Heer de hemelen zal openen en dat India de regen van Jezus zal vieren.
In januari regent het niet daar in India. Het regenseizoen loopt van juli t/m september. Het was een zonnige dag.
Dit is nu de 16e keer dat de Heer Zijn dienaar heeft ingezet om de hemelen te openen en daarmee opwekking te ontvlammen. De late regen is gekomen!

Verscheidene keren werd dit immense openen van de hemelen geprofeteerd. 10.12.2022 was de 1e keer.