Mattheüs 17
1. En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2. En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Nu, in 2021 werd deze video opname uit 2011 ontdekt. De HEER heeft deze vreeswekkende verheerlijking 10 jaar lang verborgen gehouden voor de kerk van CHRISTUS. We zien dat op een gegeven moment de grootste Profeten van De HEER totaal opgaan in de heerlijkheid van De HEER. Zij lopen in en uit de heerlijkheid, dat is GOD ZELF. Zij zijn niet meer te herkennen, zoals toen in 2017 in Helsinki, waarbij hun hoofd nog herkenbaar was. Wij weten dat alleen de heilige Engelen op deze wijze gemeenschap met De HEER hebben.

Ook weten wij dat alleen De MESSIAS en Elia en Mozes werden verheerlijkt in de Bijbel. Alleen de drie apostelen die mee gingen op de berg der verheerlijking mochten toen de verheerlijking zien. Nu aanschouwt de hele wereld deze ongelooflijke gebeurtenis. Wat een generatie zijn wij! Deze generatie begint te begrijpen waarom de profeten van vroeger er zo naar verlangden om in dit tijdperk te leven.

Voor ons is het enkel wijsheid om te luisteren naar de wegbereiders van De HEERE JEZUS en te gehoorzamen. De instructie is steeds dezelfde: Bekeer u, en keer u af van alle zonden; keer terug naar de heiligheid van GOD. Zonder heiligheid zal niemand de HEERE zien. Hebreeën 12:14.