Op die historische dag van 30 december 2021 waarover de profeet van de Heere had geprofeteerd, verheerlijkte de Heere Zijn dienaar. Bedenk dat alleen Elia en Mozes met de Heere Jezus werden verheerlijkt, op de berg der verheerlijking. Wij moeten wakker worden, geliefden.

De Heere kwam met zijn fysieke manifeste Aanwezigheid naar de wereldwijde genezingsdienst ‘Menengai-4’ in Kenia, om deze generatie uit te nodigen voor de plek van de eeuwige heerlijkheid van de Heere, de Hemel. Hij kwam naar beneden om onze harten te raken en te transformeren. Hij kwam ons Godvrezendeheid bijbrengen, in deze moderne tijd!

Ook in Finland in 2017 en al in 2009 en 2012 bracht God de Vader dit wonderteken voor onze ogen.