30.12.2019 – De eindopwekking & de verheerlijkte komst van De MESSIAS

‘Wel, gezegende mensen, 22.19 uur Oost-Afrikaanse tijd. De HEERE JEHOVA heeft met Mij gesproken. De HEERE de Machtige SCHEPPER, De ENE die u Mij vorige week in Kisumu zag bezoeken. De Enorme GOD van Israël. Mijn Ene en Enige VRIEND. JEHOVA SABAOTH. De HEERE der Legermachten, de Hemelse legermachten. De ENE Die Sodom en Gomorra vernietigde, vanwege hun verdorvenheid. Homoseksualiteit en seksuele zonde, en perversie. De ENE Die de hele aarde vernietigde in de dagen van Noach, met overstromingen. De ENE Die Hem heeft bezocht, DEZELFDE Die in die vreeswekkende Wolk bezoek bracht toen HIJ Mij vorige week in Kisumu bezocht. HIJ heeft de hele aarde vernietigd. HIJ heeft het vermogen om de hele aarde te vernietigen. De hele aarde, vanwege de zonde. Dankzij de zonde, niet luisteren en zwartmakerij. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.