DEEL 1 – SAMENVATTING

‘BENT U KLAAR OM VOOR UW GOD TE VERSCHIJNEN OP DE LAATSTE OORDEELSDAG? WE ZAGEN HEEL DUIDELIJK DAT LETTERLIJK IEDERE PERSOON VOOR DE RECHTVAARDIGE RECHTER MOET STAAN, CHRISTUS JEZUS DE MESSIAS. IEDER MOET REKENSCHAP GEVEN OVER HOE ZIJ HUN LEVEN OP DE AARDE HEBBEN GELEEFD. ALS WE HIER LEVEN MOETEN WE OOK REKENSCHAP OVER DIT LEVEN AFLEGGEN.

VANDAAG EEN BELANGRIJK ASPECT. OPENBARING 20:11-15 HEBBEN WE BEHANDELD. Openbaring 20:11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Leave a Reply