‘Wel, gezegende mensen, de Heere Jehova sprak gisteren nacht met mij, de nacht voor deze nacht. In dat enorme gesprek bracht de Heere Jehova mij naar een land. En in dat land liet Hij mij de kerk zien, de voorgangers die ongehoorzaam zijn en niet willen luisteren naar deze enorme profeet, de dubbele. En zij maakten hem ook zwart. En toen op dat moment zette Hij mij ook in één van de bussen. Ik ging met de bus. En toen daarna zag Ik alles, mensen die praatten. En toen daarna tilde de Heer mij op en nam mij mee naar boven de Hemel in. De Heere Jehova die u Kisumu nog maar een paar dagen geleden zag bezoeken, in Kisumu komend in de ontzagwekkende meest krachtige en meest geëerde en meest gevreesde en vreeswekkende wolk van God, komend in de wolk van Zijn heerlijkheid, de fysieke manifeste Aanwezigheid van Jehova Jahwe Zelf. En nu bent u volwassen genoeg om te weten dat Hij niet alleen komt. Iedere keer dat Jehova komt, komt Hij met een enorm gevolg van de Godheid, de drie-enige God, de drie-eenheid, samen met de legermachten der hemelen. Enkelen gaan er voor Hem uit.

Leave a Reply